Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

106-B


Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Ammassivik 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Havne- og erhvervsområder 
Eksisterende forhold Området består af kajanlæg samt fiskefabrik med tilhørende bebyggelse 
Rummelighed Ca. 1,3 ha. Ved havnen mulighed for tilbygning til eksisterende anlæg og ved sanering. Ved stranden skal være muligt at ophale både. 
Bebyggelse Havne- og erhvervsområde med dertil knyttede lager- og pakhusfaciliteter, kontorer og folkerum m.v. Bygningshøjden må ikke overstige 10m fra naturligt terræn. Taghældningen skal være større end 20°. Tagdækningen skal udføres med tagpap/stålplader og udvendig vægbeklædning skal udføres i træ/stålplader. Udvendig maling i klare stærke farver, vel afbalanceret med den øvrige bebyggelse i området. 
Friarealer Der kan gives tilladelse til udendørs oplag i nødvendigt omfang. Udenomsarealer skal friholdes og henligge naturligt. 
Tilslutninger Der forefindes ikke offentligt kloaknet i bygden. Gråt spildevand ledes til havet via grøfter. Sort spildevand opsamles ved natrenovationsordning.
Der er mulighed for tilslutning til offentlig elforsyning.
I store dele af bygden er mulighed for tilslutning af helårsvand. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume