Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

106-A1


Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Ammassivik 
Formål Boligområde 
Anvendelse Boligformål i form af åben/lav bebyggelse 
Eksisterende forhold Den centrale del af bygden som består af fritliggende- og enkelte dobbelthuse. 
Rummelighed ca. 8,0 ha. Der er plads til ca. 10 nye huse i området. 
Bebyggelse Enkelthuse eller dobbelthuse. Bebyggelse må opføres i op til 1½-etage. Udvendig vægbeklædning skal være af træ eller krydsfiner. Tagdækning skal være med tagpap. Taghældning over 20°. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Der forefindes ikke offentligt kloaknet i bygden. Gråt spildevand ledes til havet via grøfter. Sort spildevand opsamles ved natrenovationsordning.
Der er mulighed for tilslutning til offentlig elforsyning.
I store dele af bygden er mulighed for tilslutning af helårsvand. 
Klausulerede zoner Helistop spærrezone S2 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund