Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

104-E6


Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Tasiusaq 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse Særlig anvendelse – større tekniske anlæg - vandresorvoir. 
Eksisterende forhold Vandresorvoir. 
Rummelighed vandresorvoir – ca 0,6ha + bagvedliggende opland 
Bebyggelse Der kan etableres bebyggelse i tilknytning til anvendelsen.
Bygningshøjden må ikke overstige 10 meter målt fra naturligt terræn. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Der forefindes ikke offentligt kloaknet i bygden. Gråt spildevand ledes til havet via grøfter. Sort spildevand opsamles ved natrenovationsordning.
Der er mulighed for tilslutning til offentlig elforsyning.
I store dele af bygden er mulighed for tilslutning af helårsvand. 
Klausulerede zoner Til og fra helistop er klausulerede indflyvningszoner. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Spærrezone omkring vandresorvoir. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume