Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

104-D2


Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Tasiusaq 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse Rekreative formål og kirkegårde. 
Eksisterende forhold fodboldbane. 
Rummelighed fodboldbane – 0,3ha 
Bebyggelse Der må ikke opføres bygninger udover bygninger der har direkte tilknytning til ovennævnte anvendelsesbestemmelser. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Intet at bemærke. 
Klausulerede zoner Ind- og udflyvningszone for heliport over D2. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume