Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

104-B2


Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Tasiusaq 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Havne- og erhvervsområder 
Eksisterende forhold Havne- og erhvervsområde med dertil knyttede lager- og pakhusfaciliteter, kontorer og folkerum m.v. 
Rummelighed B2 områder er ca. 500m2 – 0,05ha – ubebygget - mulighed for byggeri 
Bebyggelse Bygningshøjden må ikke overstige 10m fra naturligt terræn. Taghældningen skal være større end 20°. Tagdækningen skal udføres med tagpap/stålplader og udvendig vægbeklædning skal udføres i træ/stålplader. Udvendig maling i klare stærke farver, vel afbalanceret med den øvrige bebyggelse i området. 
Friarealer Der kan tillades udendørs oplag i nødvendigt omfang. Udenomsarealerne skal henligge ryddelige og naturligt. 
Tilslutninger Der forefindes ikke offentligt kloaknet i bygden. Gråt spildevand ledes til havet via grøfter. Sort spildevand opsamles ved natrenovationsordning.
Der er mulighed for tilslutning til offentlig elforsyning.
I store dele af bygden er mulighed for tilslutning af helårsvand. 
Klausulerede zoner Klausulerede zoner Ind- og udflyvningszone for helistop. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume