Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

104-B1


Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Tasiusaq 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Havne- og erhvervsområder 
Eksisterende forhold Havne- og erhvervsområde med dertil knyttede lager- og pakhusfaciliteter, kontorer og folkerum m.v. 
Rummelighed Området er ca. 0,8 ha. Ved eksisterende havn mulighed for tilbygning til eksisterende anlæg. Ved resten af området skal tages hensyn til at bevare mulighed for ophaling af både. 
Bebyggelse Bygningshøjden må ikke overstige 10m fra naturligt terræn. Taghældningen skal være større end 20°. Tagdækningen skal udføres med tagpap/stålplader og udvendig vægbeklædning skal udføres i træ/stålplader. Udvendig maling i klare stærke farver, vel afbalanceret med den øvrige bebyggelse i området. 
Friarealer Der kan tillades udendørs oplag i nødvendigt omfang. Udenomsarealerne skal henligge ryddelige og naturligt. 
Tilslutninger Der forefindes ikke offentligt kloaknet i bygden. Gråt spildevand ledes til havet via grøfter. Sort spildevand opsamles ved natrenovationsordning.
Der er mulighed for tilslutning til offentlig elforsyning.
I store dele af bygden er mulighed for tilslutning af helårsvand. 
Klausulerede zoner Ind- og udflyvningszone for helistop. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume