Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

103-C1


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq Kujalleq 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse Offentlige formål – skole, institution, kirke, butik og lignende. 
Eksisterende forhold I området er der blandt andet skole, forsamlingshus, værksted kirke og butik. 
Rummelighed Området er ca. 2,1 ha. I området er der desuden 3 boliger. Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger. 
Bebyggelse Bygningshøjden må ikke overstige 7,5m fra naturligt terræn. Taghældningen skal være større end 20°. Tagdækningen skal udføres med tagpap/stålplader og udvendig vægbeklædning skal udføres i træ/stålplader. Udvendig maling i klare stærke farver, vel afbalanceret med den øvrige bebyggelse i området. 
Friarealer Udendør oplag tillades i nødvendigt omfang. Krav at udenomsarealer er pæne og ryddelige og ligger naturligt hen. 
Tilslutninger Der forefindes ikke offentligt kloaknet i bygden. Gråt spildevand ledes til havet via grøfter. Sort spildevand opsamles ved natrenovationsordning.
Der er mulighed for tilslutning til offentlig elforsyning.
I store dele af bygden er mulighed for tilslutning af helårsvand. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Bevarinsværdige bygninger er B-131, B-775 og B-782.
Kirken B-83 er karakteriskt Herrnhut stil og fredningsværdig. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume