Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

103-B


Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Narsaq Kujalleq 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Havne- og erhvervsområde med dertil knyttede lager- og pakhusfaciliteter, kontorer og folkerum m.v. Udendørs oplag i nødvendigt omfang. 
Eksisterende forhold I området findes bygdens havneanlæg, fiskefabrik og dertil hørende lager og pakhuse. 
Rummelighed Området er ca. 6,7 ha. Der er fuldt udbygget ved havn og kystområde. Her er kun mulighed for tilbygning til eksisterende anlæg. Ved områder inde i land er der mulighed for nyanlæg. 
Bebyggelse Bygningshøjden må ikke overstige 10m fra naturligt terræn. Taghældningen skal være større end 20°. Tagdækningen skal udføres med tagpap/stålplader og udvendig vægbeklædning skal udføres i træ/stålplader. Udvendig maling i klare stærke farver, vel afbalanceret med den øvrige bebyggelse i området 
Friarealer Arealerne mellem husene skal friholdes og henligge naturligt. 
Tilslutninger Der forefindes ikke offentligt kloaknet i bygden. Gråt spildevand ledes til havet via grøfter. Sort spildevand opsamles ved natrenovationsordning.
Der er mulighed for tilslutning til offentlig elforsyning.
I store dele af bygden er mulighed for tilslutning af helårsvand. 
Klausulerede zoner 2 tankanlæg med tilhørende spærrezoner.
Ind- og udflyvningszoner til heliporten. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume