Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

102-D2


Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Aappilattoq 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse Rekreative formål og kirkegårde. 
Eksisterende forhold kirkegård ved kirken 
Rummelighed kirkegård ved kirken ca 1000m2 – ca 0,1 ha 
Bebyggelse Der må ikke opføres bygninger udover bygninger der har direkte tilknytning til ovennævnte brugsformål. 
Friarealer Områderne omkring anlæggene skal ligge naturligt hen. Der må ikke forekomme oplag. 
Tilslutninger Intet at bemærke. 
Klausulerede zoner Ind- og udflyvningszone over D2. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume