Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

102-C1


Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Aappilattoq 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse Offentlige formål – skole, institution, kirke, butik og lignende. 
Eksisterende forhold I området ligger bygdens dagligvarebutik 
Rummelighed Omkring butik - ca 0,8 ha. I området desuden 3 boliger. Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger. 
Bebyggelse Udendør oplag tillades i nødvendigt omfang.. Bygningshøjden må ikke overstige 7,5m fra naturligt terræn. Taghældningen skal være større end 20°. Tagdækningen skal udføres med tagpap/stålplader og udvendig vægbeklædning skal udføres i træ/stålplader. Udvendig maling i klare stærke farver, vel afbalanceret med den øvrige bebyggelse i området. 
Friarealer Omkring butik - ca 0,8 ha. I området desuden 3 boliger. Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger. 
Tilslutninger Der forefindes ikke offentligt kloaknet i bygden. Gråt spildevand ledes til havet via grøfter. Sort spildevand opsamles ved natrenovationsordning.
Der er mulighed for tilslutning til offentlig elforsyning.
I store dele af bygden er mulighed for tilslutning af helårsvand. 
Klausulerede zoner Spærrezone omkring tankanlæg i området. 
Bevaringshensyn B-30 er bevaringsværdig 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume