Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

102-B


Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Aappilattoq 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Havne- og erhvervsområder 
Eksisterende forhold Området udgøres af havneanlæg samt erhvervsbygninger 
Rummelighed Ca. 0,8 ha. Fuldt udbygget. Mulighed for tilbygning til eksisterende anlæg og ved sanering. 
Bebyggelse Havne- og erhvervsområde med dertil knyttede lager- og pakhusfaciliteter, kontorer og folkerum m.v. Udendørs oplag i nødvendigt omfang.. Bygningshøjden må ikke overstige 10m fra naturligt terræn.
Taghældningen skal være større end 20°. Tagdækningen skal udføres med tagpap/stålplader og udvendig vægbeklædning skal udføres i træ/stålplader. Udvendig maling i klare stærke farver, vel afbalanceret med den øvrige bebyggelse i området. 
Friarealer Friarealer mellem bygningerne skal henligge ryddelige og naturlige 
Tilslutninger Der forefindes ikke offentligt kloaknet i bygden. Gråt spildevand ledes til havet via grøfter. Sort spildevand opsamles ved natrenovationsordning.
Der er mulighed for tilslutning til offentlig elforsyning.
I store dele af bygden er mulighed for tilslutning af helårsvand. 
Klausulerede zoner Spærrezone for indflyvning går gennem området. 
Bevaringshensyn Der er 4 bevaringsværdige huse, i kategori I: B-86 og B-93 og i Kategori II: B-87 og B-88 
Miljøhensyn Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume