Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

100-E8


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nanortalik 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse Særlig anvendelse – landingsbane for fastvingede fly. 
Eksisterende forhold Ubebygget. 
Rummelighed Ca. 72,0 ha og er ubebygget. 
Bebyggelse Der kan på arealet kun opføres bebyggelse med tilknytning til landingsbanens faciliteter. 
Friarealer Langs kysten skal der friholdes et bælte på 20m. Ubebyggede og ubenyttede arealer skal ligge naturligt hen. 
Tilslutninger Der vil blive fremført el til området. 
Klausulerede zoner Området ligger inden for ind- og udflyvningszonen samt sikkerhedszone fra fremtidig landingsbane. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume 
baggrundskort G250v