Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

100-E7 Tankanlæg mm


Plantitel Tankanlæg mm 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nanortalik 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse Særlig anvendelse - tankanlæg. 
Eksisterende forhold Eksisterende tank anlæg med tilhørende bygninger. 
Rummelighed Ca. 4,3 ha. Af området er ca. 2,0 ha udnyttet i 2011, hvilket giver en restrummelighed på 1,4 ha. 
Bebyggelse På området må etableres tankanlæg og de hertil knyttede anlæg og installationer. Taghældninger skal være mellem 10 og 30 gr. Udvendige vægbeklædninger skal være af beton, træ eller stål eller beslægtede materialer. Tagdækning skal tagpap eller metal. Terrænet omkring anlæggene skal reguleres, således at overfladevand kan bortledes og således at arealerne omkring tankgårdene og øvrige anlæg kan holdes ryddelige. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Fra Isua må der højst føres én vej frem til området. Området forsynes ikke med helårsvand og kloak. 
Klausulerede zoner En del af området er beliggende i sikkerhedszone for tankanlæg. Endvidere er området klausuleret som indsigtszone for telekommunikationsanlæg. Indflyvningszonen til heliporten må ikke gennemskæres af tankanlæg, master m.v. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Tankanlæggene skal sikres, således at en lækage på tankanlæggene ikke kan medføre en forurening, af de omkring liggende arealer og vandet. Byggeri er efter bestemmelser i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomhed. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume