Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

100-E6 Skydebaneområdet


Plantitel Skydebaneområdet 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nanortalik 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse Særlig anvendelse – sprængstofdepot, telekommunikationsanlæg, vindmåler og vindmøller 
Eksisterende forhold Skydebaneområdet, sprængstofdepot, telekommunikationsanlæg, vindmåler, stort set ubebygget. 
Rummelighed Ca., 11,2 ha og stort set ubebygget. 
Bebyggelse B-1213 er i området og den og område syd og øst for den anvendes af brandvæsenet som øveområde. Området er reserveret for opsætning af vindmøller. Nærmere bestemmelser i kommuneplantillæg 
Friarealer Intet at bemærke 
Tilslutninger Intet at bemærke 
Klausulerede zoner Området er underlagt indsigtszonen omkring telekommunikationsanlægget samt spærrezonen omkring sprængstofdepotet. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume