Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

100-E4 Heliport


Plantitel Heliport 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nanortalik 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse Særlig anvendelse – heliport 
Eksisterende forhold I området findes heliporten 
Rummelighed ca. 0,6 ha. Arealet er fuldt udnyttet, der vil dog kunne opføres nødvendige bygninger for heliporten, af et meget beskedent omfang. 
Bebyggelse Bygninger på området skal være betinget af heliporttilknyttede opgaver. Taghældninger skal være mellem 10 og 30° Udvendige vægbeklædninger skal være af træ eller stål. Tagdækning skal fortrinsvis være med tagpap 
Friarealer Intet at bemærke 
Tilslutninger Området er vejbetjent via Qujanarteq. Området er tilsluttet sommervand. Der påtænkes ikke etableret kloak. 
Klausulerede zoner Området er underlagt indsigtszone telekommunikationsanlægget i E7 samt
ligger indenfor ind- og udflyvningszonen fra fremtidig landingsbane 
Bevaringshensyn Intet at bemærke 
Miljøhensyn ca. 0,6 ha. Arealet er fuldt udnyttet, der vil dog kunne opføres nødvendige bygninger for heliporten, af et meget beskedent omfang. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume