Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

100-E3 Dumpen


Plantitel Dumpen 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nanortalik 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse Særlig anvendelse – deponi for dag- og natrenovation 
Eksisterende forhold Området udgør byens dump 
Rummelighed Området er på ca. 2,8 ha. Restrummeligheden kan anvendes til udbygning af eksisterende funktioner. 
Bebyggelse Området må bebygges med bygninger i op til 2 etager. Bygningshøjden må ikke overstige 10m, målt fra laveste terrænpunkt langs fundament. 
Friarealer Intet at bemærke 
Tilslutninger Området er tilsluttet helårsvand 
Klausulerede zoner Området er underlagt indsigtszone telekommunikationsanlægget i E7 
Bevaringshensyn Intet at bemærke 
Miljøhensyn Der må ikke foretages afbrænding på dagrenovations dumpen, når vinden kan bære røgen ind over byen og det skal holdes en sikkerhedsafstand mellem afbrændingsstedet og nærmeste bygning på min. 50m.
Byggeri er efter bestemmelser i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomhed. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume