Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

100-E2 Elværket


Plantitel Elværket 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nanortalik 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse Særlig anvendelse – større teknisk anlæg 
Eksisterende forhold Elværk 
Rummelighed Ca. 0,2 ha. Området er fuldt udbygget 
Bebyggelse Området fuldt udnyttet, men der kan ske bygningsmæssige ændringer af el-værket. En eventuel udbygning skal holdes i samme materialer som det eksisterende. 
Friarealer Intet at bemærke 
Tilslutninger Området er tilsluttet helårsvand og kloak 
Klausulerede zoner Intet at bemærke 
Bevaringshensyn Intet at bemærke 
Miljøhensyn Byggeri er efter bestemmelser i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomhed. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume