Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

100-E1 Vandværket


Plantitel Vandværket 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nanortalik 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse Særlig anvendelse – vandværk 
Eksisterende forhold Vandværk 
Rummelighed Ca. 0,2 ha. Restrummeligheden forbeholdes en evt. udbygning af vandværket. 
Bebyggelse Området kan anvendes til vandværk og dertil knyttede aktiviteter 
Friarealer Intet at bemærke 
Tilslutninger Der er el og vand i området. Der forventes mulighed at tilslutte området til ny kloak i løbet af planperioden. 
Klausulerede zoner Området ligger indenfor ind- og udflyvningszonen fra fremtidig landingsbane 
Bevaringshensyn Intet at bemærke 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume