Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

100-D8 Kirkegården


Plantitel Kirkegården 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nanortalik 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse Friareal – kirkegård 
Eksisterende forhold Kirkegård 
Rummelighed ca. 1,7 ha. Udvidelse af kirkegården mod nord er planlagt til at blive udført fra 2013. Kirkegården udvides løbende efter behov. 
Bebyggelse Området er i brug som kirkegård, som kan udvides , og området må kun anvendes til aktiviteter der er knyttet til dette formål 
Friarealer Et bælte på 20 m langs kysten skal friholdes for gravsteder og andre aktiviteter. 
Tilslutninger Intet at bemærke 
Klausulerede zoner Området ligger indenfor ind- og udflyvningszonen fra fremtidig landingsbane 
Bevaringshensyn Kirkegården skal bevares for eftertiden 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume