Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

100-D7 Fisknæset


Plantitel Fisknæset 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nanortalik 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse Friareal – fælles friområde 
Eksisterende forhold Intet at bemærke. 
Rummelighed Ca. 2,3 ha. 
Bebyggelse Ankring, banksætning og ophaling af småbåde langs strande er tilladt. Der tillades opsat båker, stabler og fyr i området. Der må ikke opstilles bygninger i området. 
Friarealer Områdets skal henligge som rekreativt område. 
Tilslutninger Intet at bemærke. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume