Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

100-D6 Vandreservoiret


Plantitel Vandreservoiret 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nanortalik 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse Friareal – vandreservoir med tilhørende spærrezone 
Eksisterende forhold Området rummer drikkevandreservoir med tilhørende spærresone samt enkelte huse. 
Rummelighed Ca. 21,5 ha. 
Bebyggelse Tilladt er kun aktiviteter i forbindelse med vandindvinding. Der må ikke opstilles bygninger i området.
Området i den sydlige del med bygningerne B-411, B-575, B-1615, B-1565 og B-1620 tilstræbes lagt til A1 området.
Området i den nordlige del med bygningerne B-1592 og B-1493 tilstræbes lagt til A8 området. 
Friarealer Området skal henligge som rekreativt område. Der er ikke tilladt at campere i området. 
Tilslutninger Tilslutning af vandledning fra vandindsamling og vandledning til vandværket. Bygningerne tæt på A1 området tilsluttes vandledning og kloak som i A1 området og tilsvarende bygninger tæt på A8 området er tilsluttes vand og kloak som bygninger i A8 området. 
Klausulerede zoner Vandspærrezone – se Asiaq temakort Vandresource – Oversigtskort – Nanortalik 01.01 
Bevaringshensyn Bygninger B-546, B-306, B-508, B-322, B-323 og B-675 bør nedrives hurtigst muligt. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume