Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

100-D5 Bugten-Brættet


Plantitel Bugten-Brættet 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nanortalik 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse Friareal – fælles friområde 
Eksisterende forhold Området henligger som åben kyststrækning med en mindre pontonbro til jollefiskere. 
Rummelighed Ca. 0,6 ha. 
Bebyggelse Flænsning er ikke tilladt. Pontonanlæggene er forbehold mindre fiskerbåde, som levere varer til brættet. Plukkeskur B-1353, bræt B-1664 og offentligt toilet er i området. Disse bygninger, samt anlæg og bygninger, der kan tjene den tilladte anvendelse af området, kan etableres i beskedent omfang 
Friarealer Intet at bemærke 
Tilslutninger Der er mulighed for at blive tilsluttet helårsvand langs hele kyststrækningen. Der kan tilsluttes afløb ved kloakledningen fra område C2 
Klausulerede zoner Intet at bemærke 
Bevaringshensyn Intet at bemærke 
Miljøhensyn Intet at bemærke 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume