Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

100-D4 Badesøen


Plantitel Badesøen 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nanortalik 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse Friareal – fritidsformål indeholder Nanortalik badesø. 
Eksisterende forhold Badevands-sø uden bebyggelse. 
Rummelighed Området er ca. 3,4ha. 
Bebyggelse Der kan i området opføres anlæg tilknyttet anvendelse som badesø, herunder omklædningsskur, badebroer o.lign. Bygninger skal have træbeklædning og males i traditionelle grønlandske farver. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Intet at bemærke. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume