Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

100-D2 Arktisk Have


Plantitel Arktisk Have 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nanortalik 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse Friareal – fælles friområde herunder kirkegård og botanisk have. (ingen bebyggelse) 
Eksisterende forhold I området ligger byens gamle kirkegård samt et større ubebygget område 
Rummelighed Området er ca. 4,0 ha. 
Bebyggelse Området reserveres til bevarelse af kirkegård samt etablering af en arktisk botanisk have. Der må ikke anlægges nye bygninger i området. De eksisterende huse må restaureres, men kun i meget begrænset omfang udvides. 
Friarealer De arealer, der ikke bliver anvendt til aktiviteter hørende under fælles friområder, skal henligge som grønne områder 
Tilslutninger Eksisterende bygning i den nordlige del af området skal tilsluttes eksisterende kloaknet enten i område C 2 eller område A 4. Bygninger i den øvrige del af området kan ikke påregnes kloakeret. Helårsvand må tilsluttes eksisterende ledninger i naboområderne 
Klausulerede zoner Området ligger indenfor ind- og udflyvningszonen fra fremtidig landingsbane 
Bevaringshensyn Området er udpeget til særligt værdifuldt bevaringsområde (§2 område), idet der henvises til §2 i Bekendtgørelse nr. 31 af 30. oktober 1991, samt "Bevaringsværdige bygninger og bydele - Nanortalik", Grønlands Hjemmestyre. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume