Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

100-D1 Sportshal Og Fodboldbane


Plantitel Sportshal Og Fodboldbane 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nanortalik 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse Friareal – fodboldbane, sporthal og tilskuerpladser 
Eksisterende forhold Området rummer fodboldbane, sporthal og tilskuerpladser 
Rummelighed Områdets areal er på ca. 2,5ha. og restrummeligheden skal anvendes til udvidelse af idrætsfaciliteter, legepladser, tilskuerfaciliteter o.lign. 
Bebyggelse På området skal der kunne etableres 25 parkeringspladser til spillernes og tilskuernes biler. Der må ikke udføres større reguleringsarbejder nærmere kystlinien (kote 0) end 20 m. Der må ske fremføring af nedgravede kloak-, vand- og el-ledninger 
Friarealer Der skal friholdes rekreative arealer langs kysten samt tilskuerpladser omkring fodboldbanen 
Tilslutninger Vand og kloak er tilsluttet områdets hovedledninger 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume