Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

100-C3 Sygehuset


Plantitel Sygehuset 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nanortalik 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse Fælles formål – sygehus, kollegiebygning, fælleskøkken, elevhjem og enkelte boliger. 
Eksisterende forhold I området ligger der sygehus, kollegiebygning, fælleskøkken, elevhjem og enkelte boliger. 
Rummelighed Ca. 2,1 ha. Restrummeligheden reserveres til udvidelser af de eksisterende funktioner, herunder sygehuset, kollegiebyggeri og elevhjem.
B-286 nedrives og i forbindelse med opførelse af nyt elevhjem nedrives eksisterende elevhjem B-454. 
Bebyggelse Tagdækning skal udføres med tagpap og facaderne males i de traditionelle farver. Der etableres en parkeringsplads pr. 100m2 etageareal. 
Friarealer Arealer der ikke anvendes til bebyggelse eller adgang og parkering, skal henligge som grønt område, uden ændringer af terræn. 
Tilslutninger Områdets kloakering er ledt videre til kloakudløb i Nordbugten nord for fodboldbanen. Hovedvandledning er i området. Bygningerne skal tilsluttes kloakudløb. 
Klausulerede zoner Området ligger indenfor indsigtszone omkring telekommunikationsanlægget og indflyvningsområde til heliporten. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume