Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

100-C1 Ungdomscenter


Plantitel Ungdomscenter 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nanortalik 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse Fælles formål – Ungdoms- og kulturhus 
Eksisterende forhold Der er bygget et ungdoms- og kulturhus i området 
Rummelighed Ca. 1,9 ha. I 2008-2009 er etableret ungdomsklub i området, og arealet er forbeholdt klubben og evt. mindre udvidelser af denne. 
Bebyggelse Der etableres i området ungdoms- og kulturhus som erstatning for boligerne i området. Området må bebygges i 1 etage og taghældninger skal være under 25 gr. Udvendig vægbeklædning skal være af sortmalet træ, vinduesrammer skal være hvide og tagbeklædning skal være af tagpap. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Området vejbetjenes af Nannup Aqq via Alungmio. Kloak og helårsvand etableres i området i takt med udbygningen 
Klausulerede zoner Området har mod nordvest grænse op mod spærrezone for vandsøen. Ved byggeri og lignende inden for rammeområdet, skal det sikres at spærrezonen respekteres. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume