Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

100-B3 Qujanarteq, Mathiesenip Aqqutaa Og Isua


Plantitel Qujanarteq, Mathiesenip Aqqutaa Og Isua 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nanortalik 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Erhvervsformål / Blandet erhverv med boliger. 
Eksisterende forhold Området rummer blandet erhverv – boligkontor, el-forretning, entreprenørplads og hotel - med tilknyttede enkelte boliger 
Rummelighed Ca. 7,1 ha. Restrummeligheden til udvidelse af eksisterende funktioner 
Bebyggelse Området må bebygges med bygninger i op til 2 etager. Bygningshøjden må ikke overstige 10m, målt fra laveste terrænpunkt langs fundament. Taghældninger mellem 10 gr. og 30 gr. Udvendige vægbeklædninger af beton, træ eller stål eller beslægtede materialer. Tagdækning skal være med tagpap. Parkeringsmulighed svarende til en plads pr. 50m2 etageareal. Røg, støj og lugt fra virksomheder vurderes efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004, inden tilladelse til etablering kan gives. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Vejtilslutning til Qujanarteq, Mathiesenip Aqq og Isua. Kloak og helårsvand tilsluttes eksisterende ledninger langs Isua. Bygninger skal tilsluttes helårsvand og kloak. Bygninger beliggende mere end 50m fra hovedkloak kan midlertidigt lede gråt spildevand til havet via grøfter eller til nedsivningsanlæg; mens sort spildevand skal opsamles i tank med tømningsordning. 
Klausulerede zoner En del af området er klausuleret som indflyvningsområde til heliporten, samt indsigtszonen omkring televæsenets sendeanlæg. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume