Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

100-B2 Qujanarteq - Havnen


Plantitel Qujanarteq - Havnen 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nanortalik 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Erhvervsformål / Havneområde – havneanlæg samt bygniger og anlæg i tilknytning 
Eksisterende forhold Området består primært af værksteds og lagerbygninger samt kajanlæg 
Rummelighed Ca. 7,1 ha. Restrummeligheden skal anvendes til udvidelse af eksisterende funktioner 
Bebyggelse Bygningshøjderne i området må ikke overstige 15m. Taghældninger skal være over 10 gr. og under 30 gr. Der skal etableres en parkeringsplads for hver 100m2 areal anvendt til udendør oplæg, lagerbygninger m.v. Kantparkering langs vejene skal undgås. Terrænet imellem og omkring bygningerne skal reguleres i et sådant omfang, at dette let kan afvandes og holdes ryddeligt. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Der er vejtilslutning til Qujanarteq. Bygninger skal tilsluttes kloak og helårsvand. Helårsvand tilsluttes eksisterende hovedledning på området. Kloak kan ledes til separat udløb i havnebugten 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Røg-, støj- og lugtgener fra virksomheder i området skal begrænses og vurderes efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004, inden tilladelse til etablering kan gives. 
Særlige forhold Intet at bemærke. 
Baggrund Kort resume