Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

100-A8


Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nanortalik 
Formål Boligområde 
Anvendelse Boligformål / åben lav bebyggelse 
Eksisterende forhold Langs Tunuliaritseq er der bygget enfamilehuse og langs Isafjordurip Aqqutaa rækkehuse og enfamilehuse. 
Rummelighed Områder er ca. 11,9 ha, hvoraf godt halvdelen er bebygget i 2011 restrummeligheden er ca 50 boliger. 
Bebyggelse Enkelt og dobbelthuse samt rækkehuse i op til 2 etager. Dog må der opføres mindre butikker, institutioner eller anden bebyggelse, der betjener hele området. Boligerne skal placeres således at der fortsat er adgang til kysten og fjeldområderne nord og vest for området. I tilknytning til boliger skal være én parkeringsplads pr. hus. Ved fælles formål mindst en parkeringsplads pr. 50m2 etageareal. 
Friarealer Der friholdes 400m² til nærlegeplads. Langs kysten friholdes et bælte på ca. 20m bredde for byggeri. 
Tilslutninger Området vejbetjenes fra Tunuliaritseq. Området forsynes via eget kloaksystem med udløb til Nordbugten. Vand og el tilføres via ledninger langs Tunuliaritseq. Bebyggelse skal tilsluttes vand og kloak. 
Klausulerede zoner Området har grænse mod sydvest mod spærrezone for vandsøen. To boliger i spærrezoner har tilslutning til vand, vej og kloak ind i området. Området ligger inden for ind- og udflyvningszonen fra fremtidig landingsbane 
Bevaringshensyn Vandreblokke i området bør i videst muligt omfang bevares 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet at bemærke. 
Baggrund Kort resume