Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

100-A7 Tunuliaritseq-Louis Andreassenip Aqqutaa


Plantitel Tunuliaritseq-Louis Andreassenip Aqqutaa 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nanortalik 
Formål Boligområde 
Anvendelse Boligformål – etageboliger, rækkehuse, dobbelthuse og enkelthuse 
Eksisterende forhold Området vest for Tunuliaritseq er bebygget med etageejendomme og rækkehuse, mens arealet øst for Tunuliaritseq er bebygget med een- og tofamiliehuse. 
Rummelighed Områder er ca. 6,8 ha. Ny rummelighed kan kun opnås ved sanering. 
Bebyggelse Der tillades ud over boliger enkelte mindre institutioner, butikker samt enkelte kombinerede erhvervsbygninger og boliger i området. Området vest for Tunuliaritseq må bebygges med etageejendomme og rækkehuse i op til 3 etager, mens arealet øst for Tunuliaritseq bebygges med een- og tofamiliehuse i op til 1½-etage. Udvendig vægbeklædning skal være af træ eller krydsfiner, og tagdækning skal være med tagpap. Boligerne skal placeres således at der er fri adgang til friarealerne langs kysten. Terrænet omkring husene skal reguleres i et sådant omfang, at overfladevand let kan ledes bort. Ved etageboliger og rækkehuse én parkeringsplads pr. 4 boliger, ellers mindst en parkeringsplads pr. hus. Ved fælles formål mindst en parkeringsplads pr. 50m2 etageareal. 
Friarealer Der findes en nærlegeplads på ca. 400m² ved Tunuliaritseq. Langs kysten friholdes et bælte på ca. 20m bredde for byggeri 
Tilslutninger Fra området er der vejtilslutning til Tunuliaritseq. Der er kloak og vandledning i området. Bebyggelsen skal tilsluttes kloak og vandledning. Overfladevand ledes via grøfter gennem området til Nordbugten. 
Klausulerede zoner Området har mod vest grænse op til spærrezone for vandsøen. Området ligger inden for ind- og udflyvningszonen fra fremtidig landingsbane 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume