Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

100-A6 Prs. Benediktip Aqqutaa


Plantitel Prs. Benediktip Aqqutaa 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nanortalik 
Formål Boligområde 
Anvendelse Boligformål / Åben lav boligområde 
Eksisterende forhold Området er bebygget med enkelt- og dobbelthuse 
Rummelighed Områder er ca. 5,9 ha og har en restrummelighed på ca. 5 boliger 
Bebyggelse Enkelt eller dobbelthuse i op til 1½ etage. Dog tillades mindre institutioner, småbutikker, bolig med erhverv uden oplagt i det fri og uden at ændre områdets karakter af boligområde. Taghældning skal være større end 25°. Udvendig vægbeklædning skal være af træ eller krydsfiner, og tagdækning skal være med tagpap. Til boliger mindst én parkeringsplads pr. hus. Ved fælles formål mindst en parkeringsplads pr. 50m2 etageareal. 
Friarealer Ingen særlige friarealer i området 
Tilslutninger Området vejforsynes fra Prs. Benediktip Aqq. Sydøstlige del forbindes i kloakudløb, som etableres i planperioden i A3. I den vestlige del etableres ikke offentlig kloak. Gråt spildevand ledes til havet via grøfter eller ledes til nedsivningsanlæg. Sort spildevand skal opsamles i tank med tømningsordning. Bebyggelsen skal forsynes med helårsvand ved tilslutning til hovedledning langs Prs. Benediktip Aqq. Overfladevand ledes via grøfter til Vestbugten. 
Klausulerede zoner I indsigtszone omkring televæsenets sendeanlæg skal byggeri altid først aftales med televæsenet. Mod nordøst grænse til spærrezone for vandsøen. Området er inden for ind- og udflyvningszonen fra fremtidig landingsbane. 
Bevaringshensyn Langs kysten findes en samling vandreblokke med to meget interesser store vandreblokke, skal bevares som et nærrekreativt område 
Miljøhensyn Intet at bemærke 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume