Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

100-A5 Tunuliaritseq


Plantitel Tunuliaritseq 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nanortalik 
Formål Boligområde 
Anvendelse Boligformål / åben/lav bebyggelse 
Eksisterende forhold Området er i 2011 ubebygget og ligger hen som natur. 
Rummelighed Områder er ca. 1,5 ha og er i 2011 ubebygget 
Bebyggelse Enkelthuse eller dobbelthuse i op til 1½ etage. Taghældning skal være større end 25 gr. Udvendig vægbeklædning skal være af træ eller krydsfiner, og tagdækning skal være med tagpap. Der skal etableres mindst en parkeringsplads pr. hus uden for vejarealerne. 
Friarealer Ingen særlige friarealer i området 
Tilslutninger Området vejbetjenes fra Tunuliaritseq. Området kobles på kloakledningen fra A8 med udløb til Nordbugten. Vand og el tilføres via ledninger langs Tunuliaritseq. Alle boliger tilsluttes helårsvand og kloak. 
Klausulerede zoner Spærrezone for vandsøen ligger umiddelbart vest for området, som også ligger inden for spærrezone for ind- og udflyvningszonen fra fremtidig landingsbane. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume