Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

100-A4 Ilivileq


Plantitel Ilivileq 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nanortalik 
Formål Boligområde 
Anvendelse Boligformål /Tæt lav boligbyggeri 
Eksisterende forhold Området rummer primært etagebyggeri og, rækkehuse samt enkelte enfamiliehuse og butikker. 
Rummelighed Rummeligheden er på ca. 5,2 ha. Områder har en restrummelighed på ca. 6 boliger ved en nedrivning af B-514 og B- 587 
Bebyggelse Der tillades ud over boliger etablering af enkelte institutioner og servicefunktioner, herunder butikker, i området. Taghældning skal være mellem 10gr. og 20gr. Udvendig vægbeklædning skal bestå af træ eller krydsfiner, og farver tilpasses den øvrige bebyggelse. Tagdækning skal være med tagpap eller metalplader. Ved vejene og i nær tilknytning til etagehusene og rækkehusene skal der sikres ¼ parkeringsplads pr. bolig, ligesom service og butikker skal sikre mindst en parkeringsplads pr. 50m2 etageareal til kunderne 
Friarealer Legepladsen mellem B 992 og Ilivileq skal bevares. Arealer mellem B-997 og Ilivileq samt grønne område langs Roskildip Aqq skal henligge som nærrekreative arealer med mulighed for legeplads mv. 
Tilslutninger Området er omsluttet af Nannup Aqq. Chemnitzip Aqq og Roskildip Aqq. Hovedvandledning og kloak er ført ned midt gennem området og ny bebyggelse skal sluttes hertil. Eksisterende bebyggelse, der ikke er kloakeret, skal med tiden tilsluttes kloaknettet. Overfladevand skal via grøftesystemet ledes ud i havet ved havnebugten 
Klausulerede zoner Området ligger indenfor ind- og udflyvningszonen for fremtidig landingsbane 
Bevaringshensyn Intet at bemærke 
Miljøhensyn Intet at bemærke 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume