Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

100-A2 Aaninngivit - Majavej


Plantitel Aaninngivit - Majavej 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nanortalik 
Formål Boligområde 
Anvendelse Boligformål / Åben boligbebyggelse som kan indeholde fællesformål som butikker, institutioner og anden service. 
Eksisterende forhold Ud over boligbebyggelse indeholder området politistation og erhvervsskole 
Rummelighed Rummeligheden er på ca. 4,2ha. I 2007-2009 blev saneret omkring Tuapammiut. Yderligere restrummelighed kan kun opnås ved sanering. 
Bebyggelse Der kan i tilknytning til boligerne etableres mindre servicevirksomheder, herunder mindre butikker, frisører o.lign. Butiks- og erhvervsbygninger må ikke have oplag i det fri og eller volde gene for det omgivende boligbyggeri. Der må ikke opføres bygninger over 1½-etage. Taghældningen skal være over 15 grader. I tilknytning til boliger skal der etableres mindst en parkeringsplads pr. hus. I tilknytning til fællesformål skal der etableres mindst én parkeringsplads pr. 50m2 etageareal. 
Friarealer Ingen særlige friarealer inden for området. 
Tilslutninger Fra området er der vejtilslutning til Roskildip Aqq og Isua. Stor del af området er kloakeret. Der tilbagestår at føre hovedkloak tæt på huse i den sydlige del af området. Ligeledes mangler hovedhelårsvandledning i den sydlige del. Gråt spildevand ledes til havet via grøfter eller ledes til nedsivningsanlæg. Sort spildevand opsamles i tank med tømningsordning. Nyt byggeri skal tilsluttes helårsvand og kloak. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund