Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

100-A1 Nanup Aqqutaa


Plantitel Nanup Aqqutaa 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Nanortalik 
Formål Boligområde 
Anvendelse Boligformål / åben/lav bebyggelse 
Eksisterende forhold Området består af enfamiliehuse og dobbelthuse 
Rummelighed Ca. 2,4 ha. Fuldt udbygget. I forbindelse med boligsanering kan der tillades byggeri af enkelte nye boliger. 
Bebyggelse Enkelthuse eller dobbelthuse. Bebyggelse må opføres i op til 1½-etage. Udvendig vægbeklædning skal være af træ eller krydsfiner. Tagdækning skal være med tagpap. Der skal etableres én parkeringsplads pr. hus. 
Friarealer Ingen særlige friarealer inden for området 
Tilslutninger Der er fra området vejtilslutning til Nanup Aqq. Der forventes i starten af planperioden ført fra kloak Ilivileq i A4-område op til området
Gråt spildevand ledes til havet via grøfter eller ledes til nedsivningsanlæg. Sort spildevand opsamles i tank med tømningsordning. Nybyggeri skal tilsluttes hovedkloak og hovedvandledning. 
Klausulerede zoner Området har mod nord grænse op til spærrezonen for vandsøen og ligger inden for indflyvningsområdet for fremtidig landingsbane. 
Bevaringshensyn Området indeholder klassiske GTO typehuse fra 1950’erne og i forbindelse med boligsanering skal B-247 og B-248 bevares i deres ydre udformning 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume