Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætningerByer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

Kommuneplan 2011-2022

for Kommune Kujalleq


Den 1. januar 2009 blev kommunerne Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq slået sammen til storkommunen Kommune Kujalleq. Inden da havde alle tre kommuner hver sin kommuneplan, som regulerede udviklingen i de tre kommuner. Med kommunesammenlægningen blev der, på baggrund af de tre kommuneplaner, udarbejdet en ny fælles kommuneplan. Med denne hjemmeside foreligger kommunalbestyrelsens endeligt vedtagne Kommuneplan 2011-2022 for Kommune Kujalleq.

Forslaget var fremlagt i offentlig høring frem til 7.september 2012 og i denne periode kunne borgere, inter­es­seorganisationer, foreninger,
erhvervsliv og andre komme med forslag, indsigelser eller bemærkninger til forslaget. Kommunalbestyrelsen har derefter i starten af 2013 forholdt sig til de
indkomne indsigelser og bemærkninger og vedtaget kommuneplanen endeligt.

Kommuneplanen har en tidshorisont på 12 år, men skal revideres hvert 4. år. Dertil kommer at kommune­pla­­nen løbende kan ændres ved udarbejdelsen af kommuneplantillæg. Disse vil ligeledes blive fremlagt i offentlig høring.

Kommuneplanen er den overordnede ramme for udviklingen i kommunen. Den rummer ud over visioner og hovedstruktur, de overordnede målsætninger for udviklingen på kommunens forskellige ansvarsområder: erhvervsudvikling og beskæftigelse, boligbyggeri, sociale forhold, kultur og fritid, undervisning og pasning og forsyning og miljø – disse ses under menuen ”Målsætninger” og dels konkrete områdebestemmelser for byggeri og anvendelse i de forskellige delområder i ”Byer
og bygder
” og ”Det åbne land”. Sidst på hjemmesiden er der oplysninger om arealtildelinger, baggrundsmateriale og øvrigt planmateriale.

Kommuneplan 2011-2022 er offentligt bekendtgjort og dermed gældende fra 2. august 2013. 


Nanortalik

Igaliku